Jazzdans

Jazzdans is een dansvorm waar techniek en uitstraling gecombineerd wordt. Jazzdansers worden geschoold met de technieken die we kennen van ballet. De naam ‘jazzdans’ doet vermoeden dat er op ‘jazzmuziek’ wordt gedanst, maar dat is niet zo. Bij jazzdans is de choreograaf vrij om elke muzieksoort te kiezen, zolang het maar bij de kinderen past.

De opbouw van de dansles:

-Warming-up bekende bewegingen zullen in verschillende tempo’s worden uitgevoerd om goed het lichaam op te warmen.

-Scholing de dansers leren hun lichaamshouding te verbeteren. Daarnaast worden er technieken aangeleerd zoals bijvoorbeeld pirouetten en balanselementen

-Choreografie dit lesgedeelte staat in het teken van het aanleren van een leuke dans.

-Afsluiting een cooling-down of een leuk spel om de les af te sluiten

Leeftijden
De dansers worden ingedeeld op leeftijd. Op die manier passen de groepen goed bij elkaar wat ontwikkeling betreft. De inhoud van de dansles wordt per groep aangepast. Bij de kleintjes ligt de nadruk op het spelenderwijs kennis maken met dansen op muziek. Bij de oudere kinderen is het leren van nieuwe dansen het meest belangrijk.

Optredens
Wanneer er een aantal maanden geoefend wordt voor een leuke dans is het ook leuk om deze dans te laten zien aan publiek. Er zijn verschillende momenten waarop de dansen getoond wordt. Bij jazz 1 (de kleintjes) is dit op een open les waarbij de ouders worden uitgenodigd en op de seizoensafsluiting-show.
Bij alle andere jazzgroepen wordt er ook regelmatig aan een danswedstrijd of dansshow meegedaan.

Deelnamegeld/wedstrijden en optredens
Zoals gebruikelijk doen de dansers van Turnlust jaarlijks mee aan een aantal wedstrijden en demo’s. Omdat jazzdansen een teamsport is, gaan we er vanuit dat alle leden in principe meedoen met alle demo’s en wedstrijden (uitzondering hierop zijn de leden van jazz 1).

 

Wedstrijdgeld
Alle wedstrijden/dansevenementen kosten geld. Geld voor zaalhuur, voor prijzen, jury, licht en geluid. Alle deelnemers aan wedstrijden moeten dus wedstrijdgeld betalen. Bij het wedstrijdgeld wordt ook € 2,00 aan begeleidingskosten in rekening gebracht. Dit wordt ieder seizoen via een machtiging geïncasseerd van het bij Turnlust bekende rekeningnummer.