Discipline Datum Soort wedstrijd Plaats Programma
Jazz 16 december 2018 Jazzdansfestijn Harmonie Lwd 13:45 – 15:00 uur
18 januari 2019 Onderlinge wedstrijd selectie Hallum
26 januari 2019 FK Individueel Holwerd Programma OFK 26-01-2019.1
26 januari 2019 FK Groepen Holwerd OFK tijdsplanning en indansschema.1 Info OFK 26-01-2019
Acro
D/E instap en E plus
12 januari 2019 Plaatsingswedstrijd 1 Ureterp Programma 12 januari 2019 12.5
13 januari 2019 Plaatsingswedstrijd 2 Ureterp Programma 13 januari 2019 13.4
9 februari 2019 Plaatsingswedstrijd 3 Sneek Programma 9 februari 2019 09.4
10 februari 2019 Plaatsingswedstrijd 4 Surhuisterveen Programma 10 februari 2019 10.5
Plaatsingswedstrijd 5
2 maart 2019 FK D/E Ureterp Programma 2 maart 2019 2.2
DK
16 maart 2019 Plaatsingswedstrijd E-instap Kollumerzwaag Programma 16 maart 2019 16.1
6 april 2019 FK E-Instap Buitenpost
Groepsspringen 20 oktober 2018 D-E instap Buitenpost noord progr DE 20-10-18
Turnen
Wedstrijdgroep 1 13 april 2019 Fundag Buitenpost
Wedstrijdgroep 2 12 januari 2019 Plaatsingswedstrijd 1 Damwoude Programma WG 2 versie 2
30 maart 2019 Plaatsingswedstrijd 2 Dokkum
Wedstrijdgroep 3 19 januari 2019 Plaatsingswedstrijd 1 Kollum Programma WG 3 versie 1
9 maart 2019 Plaatsingswedstrijd 2 Ferwerd
FK
Wedstrijdgroep 4
2 februari 2019 Plaatsingswedstrijd 1 Stiens
3 februari 2019 Plaatsingswedstrijd 1 Stiens
Plaatsingswedstrijd 2
Plaatsingswedstrijd 2
FK
Wedstrijdgroep 5
26 januari 2019 Plaatsingswedstrijd 1 Ferwerd
27 januari 2019 Plaatsingswedstrijd 1 Ferwerd
Plaatsingswedstrijd 2
Plaatsingswedstrijd 2
FK
Recreatie
1 december 2018 Gemeentelijke wedstrijden Ferwerd Programma en deelnemers GW 1 dec 2018
Onderlinge wedstrijden Hallum
Activiteiten 14 december 2018 workshop Gianinni 16:00 – 17:30 uur Hallum bij voldoende deelname gaat het door