Notulen van de jaarvergadering kunnen ter inzage worden opgevraagd bij het bestuur via mailadres:

bestuurturnlusthallum@gmail.com