STRIPPENKAART VOOR KINDEREN VANAF 4 TOT EN MET 6 JAAR DIE OP JAZZ OF GYM WILLEN

Turnlust Hallum heeft een strippenkaart voor kinderen vanaf 4 t/m 6 jaar. Hieronder een beschrijving van wat de strippenkaart precies inhoudt.

Introductie leskaart voor jonge beginners

Voor kinderen is het wel eens lastig om voor een bepaalde sport te kiezen.

Om uw kind hierbij te helpen biedt Turnlust jonge kinderen de mogelijkheid om tien lessen te proberen.

Hiervoor is een strippenkaart ontwikkeld.

Voor wie?

De strippenkaart is alleen voor de allerkleinsten.

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar kunnen voor gymnastiek of jazz een strippenkaart krijgen.

Voor oudere leden geldt het gewone lidmaatschapsreglement.

Hoe werkt dit?

Uw kind krijgt bij de eerste les een strippenkaart. De trainer zet de datum erop en vanaf dat moment is de strippenkaart tien weken geldig. Mocht uw kind een keertje ziek zijn of niet kunnen komen om de één of andere reden, dan wordt er wel een ‘strip’ afgetekend door de trainer, behalve wanneer het vakantie is, dan blijft de ‘strip’ van die we(e)k(en) staan.

Natuurlijk gaan wij er vanuit dat uw kind na deze tien weken enthousiast is en besluit lid te worden. Uw kind krijgt na de laatste introductieles van de trainer een inschrijfformulier voor het lidmaatschap mee.

Kosten

Deze leskaart kost € 25,00 voor tien weken. De € 25,00 kan contant betaald worden of overgemaakt worden op rekeningnummer 4500.18.245 (ABN AMRO) ten name van Turnlust Hallum onder vermelding van naam kind en kosten strippenkaart.

Dit is inclusief de eerste twee gratis lessen.

Mail voor meer informatie naar: bestuurturnlusthallum@gmail.com