Wil jij sporten bij Turnlust Hallum? Dat kan, de eerste twee lessen zijn gratis en voor kinderen tot en met 6 jaar is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogeheten strippenkaart.

De strippenkaart is tien weken (schoolvakanties uitgesloten) geldig vanaf de eerste les en de kosten hiervan zijn € 25,00. Dit kan contant betaald worden dan wel via de bank overgemaakt worden naar rekening met IBAN NL19RABO0328723401 t.n.v. Gymnastiekvereniging Turnlust o.v.v. “strippenkaart met naam kind”.

Lid worden? Hieronder de link met daarbij het aanmeldingsformulier:

aanmeldingsformulier-Turnlust-Hallum

Meer informatie, stuur een e-mail naar bestuurturnlusthallum@gmail.com.

Voor de verwerking van de gegevens en hoe wij hiermee omgaan verwijzen wij naar de privacy policy te vinden op onze website.